За контакти

Адрес:
гр. Търговище
бул. „Трайко Китанчев“ №39
E-mail:
sou_2@abv.bg

Телефони:
Канцелария и Счетоводство:
0601 6 48 94
Заместник директори:
0601 6 49 60
Директор:
0601 6 48 93

Работно време
Понеделник—Петък: 7:00–19:00

Форма за контакт