Администрация

Главен счетоводител:

Елена Димитрова

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0894 679 170
ел. поша: sou_2@abv.bg


Завеждащ административна служба:

Живка Божинова

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0895 508 777
ел. поша: sou_2@abv.bg


Домакин:

Нели Минчева

тел. 0601 / 6 48 93
ел. поша: sou_2@abv.bg


Секретар:

Теменужка Горчева

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0894 679 163
ел. поша: sou_2@abv.bg


Финансов контрольор:

Мехмед Реби

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0893 693 204
ел. поща: mehmed.rebi@2su-tg.com