Администрация


Главен счетоводител:
Елена Димитрова
 тел. 0601 / 6 48 94
 моб. тел. 0894 679 170

Завеждащ административна служба:
Живка Божинова
 тел. 0601 / 6 48 94
 моб. тел. 0895 508 777

Домакин:
Нели Минчева
 тел. 0601 / 6 48 93

Секретар:
Теменужка Горчева
 тел. 0601 / 6 48 94
 моб. тел. 0894 679 163

Финансов контрольор:
Мехмед Реби
 тел. 0601 / 6 48 94
 моб. тел. 0893 693 204
 ел. поща: mehmed.rebi@2su-tg.com