Педагогически специалисти

Начален етап

1 Антоанета Йорданова Илиева
2 Дияна Иванова Стоянова
3 Виолета Стоянова Василева
4 Елена Димитрова Чукарева
5 Ана Стефанова Цанкова
6 Галя Руменова Георгиева
7 Живка Христова Жекова
8 Даниела Вениславова Стоянова
9 Янка Мирева Йорданова
10 Люба Стоянова Колева
11 Милена Маринова Тенчева
12 Пенка Йорданова Асенова
13 Петинка Димова Василева
14 Маринела Станева Колева
15 Калина Йорданова Георгиева
16 Калин Димитров Кръстев
17 Галина Стоянова Пенчева
18 Палвир Стефанов Жечев
19 Светлана Божидарова Михайлова
20 Мариана Манева Атанасова
21 Румянка Николова Добрева
22 Виолета Христова Русева
23 Валентин Тодоров Княжевич


Български език и литература

24 Надка Петрова Владимирова
25 Галина Йорданова Димитрова
26 Симона Панкова Панова
27 Здравка Радкова Радева
28 Йорданка Борисова Филева
29 Галина Неделчева Петрова
30 Славка Веселинова Георгиева


Английски език

31 Невяна Николова Петкова
32 Диана Иванова Савова
33 Елена Стефанова Стефанова
34 Маилда Даудова Исмаилова
35 Мария Якимова Марчева
36 Татяна Василева Николова
37 Петя Михайлова Стефанова – Глеридис
38 Десислава Николаева Цанкова
39 Венета Кръстева Янева


Немски език

40 Светлана Василева Николова


Руски език

41 Евгения Денева Костова – Христова


Математика

42 Мариана Йорданова Неделчева
43 Рафи Ниязиев Ахмедов
44 Васил Добрев Василев
45 Светлана Иванова Косева
46 Лазарина Стоянова Иванова
47 Виолета Иванова Драганова


Информатика и информационни технологии

48 Емил Братоев Маринов
49 Йоанна Цанкова Маркова
50 Мария Ангелова Илиева
51 Венка Бориславова Петрова
52 Петя Цветанова Грудева


История и цивилизация

53 Катя Цветкова Найденова
54 Диан Иванов Бонев
55 Мария Люблянова Вълчева


География и икономика

56 Емилия Георгиева Иванова
57 Десислава Ангелова Христова


Обществени науки

58 Полина Борисова Кожухарова


Химия и опазване на околната среда

59 Гинка Русева Господинова
60 Зоя Борисова Мирчева


Физика и астрономия

61 Соня Димитрова Симеонова


Природни науки

62 Цветелина Христова Кирилова


Биология и здравно образование

63 Николинка Петкова Илиева
64 Елина Герчева Богословова


Изобразително изкуство

65 Диана Стоянова Ангелова
66 Кирил Здравков Батембергски
67 Татяна Дечева Панайотова


Музика

68 Галина Кръстева Георгиева
69 Диана Христова Денчева
70 Илиана Иванова Иванова
71 Антоанета Радева Атанасова
72 Константин Любомиров Адамов
73 Стоянка Стефанова Камджалова
74 Емилия Маринова Илиева
75 Радка Стефанова Арабаджиева – Милушева
76 Росица Милкова Димитрова
77 Петър Цветков Божанов
78 Петя Борисова Димова
79 Стефан Димитров Иванов
80 Десислава Радославова Станкова


Физическа култура и спорт

81 Галин Христов Григоров
82 Алекс Златков Александров
83 Иван Димчев Николов
84 Стефан Димитров Димитров
85 Олга Стефанова Златкова


Технологии

86 Петър Николов Солаков


Хореография

87 Иванка Георгиева Василева


Дейности в целодневна организация

88 Боряна Христова Русева
89 Евдокия Милева Ненова
90 Светлана Илиева Стоянова
91 Николай Иванов Георгиев
92 Калоян Николов Илиев
93 Дафинка Спасова Стоянова
94 Макбуле Мехмед Хатибова
95 Цветанка Бонева Димитрова
96 Галина Петрова Михайлова
97 Кристина Светланова Димитрова
98 Нервиш Юмерова Мехмедова
99 Антоанета Йорданова Стоянова
100 Наталия Симеонова Илиева
101 Гюлфие Велиева Хюсеинова
102 Радка Дамянова Атанасова
103 Диана Цанкова Ненова


Педагогически съветник

104 Стойне Рангелов Калайджийски