Резултати от областни кръгове на олимпиади 2019/2020 г.


РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2020г. ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 2020 г. ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Резултати на учениците от класове/състезателни групи, за които не се провежда национален кръг на олимпиада по история и цивилизации 29.02.2020г.
V, VI, VIII, IX, XI клас

Резултати на учениците, които комисията не предлага за допускане на национален кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация
област Търговище – 29.02.2020г.
VII, X, XII клас