Ръководство

Директор

Анета Куманова

телефон: 0601 6 48 93
ел. поща: sou_2@abv.bg


Заместник-директори по учебната дейност

Галина Йорданова

телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: sou_2@abv.bg


Заместник-директори по учебната дейност

Пламен Иванов

телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: sou_2@abv.bg


Заместник-директори по учебната дейност

Елеонора Панайотова

телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: sou_2@abv.bg


Заместник – директор по административно – стопанската дейност

Даниела Трендафилова

телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: sou_2@abv.bg