Ръководство

Директор

Анета Куманова
телефон: 0601 6 48 93
ел. поща: sou_2@abv.bg
Заместник-директори по учебната дейност

Галина Йорданова
телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: sou_2@abv.bg

Пламен Иванов
телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: sou_2@abv.bg

Елеонора Панайотова
телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: sou_2@abv.bg

Заместник – директор по административно – стопанската дейност

Даниела Трендафилова
телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: sou_2@abv.bg