Ръководство

Директор

Анета Куманова

 

телефон: 0601 6 48 93
ел. поща: 2su@2su-tg.com


Заместник-директори по учебната дейност

Галина Йорданова

 

телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: 2su@2su-tg.com


Заместник-директори по учебната дейност

Пламен Иванов

 

телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: 2su@2su-tg.com


Заместник-директори по учебната дейност

Елеонора Панайотова

 

телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: 2su@2su-tg.com


Заместник – директор по административно – стопанската дейност

Даниела Трендафилова

 

телефон: 0601 6 49 60
ел. поща: 2su@2su-tg.com