Потвърждение от родител за отсъствие на ученик


Приложение №5 – потвърждение при отсъствие поради медицински причини

Документ word | Документ pdf 

Приложение №6 – потвърждение при отсъствие поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование

Документ word | Документ pdf