С цел опазване личните данни на учениците във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище списъци с имената на приетите деца по паралелки в І и V клас няма да се публикуват в сайта на училището.

Справка може да се направи на телефон 0601 / 64960 и в дирекцията на училището.