Свободни места в паралелките на Второ СУ „Проф. Н. Маринов“

Свободни места в паралелките на Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ към 15.01.2018г.

1 клас | 0 свободни места

2 клас | 2 свободни места

3 клас | 12 свободни места

4 клас | 3 свободни места

5 клас | 10 свободни места

6 клас | 2 свободни места

7 клас | 12 свободни места

8 а клас | профил музика/изобразително изкуство | 6 свободни места

8 б клас  | профил хуманитарни науки | 2 свободни места

8 в клас | профил природни науки | 2 свободни места

8 г клас | профил математикачески | 8 свободни места

9 а клас | профил изкуства | 0 свободни места

9 б клас | профил хуманитарен | 0 свободни места

9 в клас | профил природоматематически | 4 свободни места

10 а клас | профил изкуства | 1 свободни места

10 б клас | профил хуманитарен | 5 свободни места

10 в клас | профил природоматематически | 1 свободни места

11 а клас | профил хуманитарен | 1 свободни места

11 б клас | профил изкуства | 3 свободни места

11 в клас | профил хуманитарен | 0 свободни места

11 г клас | профил природоматематически | 3 свободни места

12 а клас | профил хуманитарен | 4 свободни места

12 б клас | профил изкуства | 3 свободни места

12 в клас | профил природоматематически | 6 свободни места

12 г клас | профил хуманитарен | 4 свободни места

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com