Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна ваканция

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна ваканция за I – XII клас

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл – пролетна ваканция за I – XI клас


Неучебни дни

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика


Начало на втория учебен срок

07.02.2018 г. – I – XII клас


Край на втория учебен срок

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)

01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)

29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Заповед № РД 09-4130/29.08.2017 г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com