Дати за провеждане на НВО в IV клас за учебна 2017/2018 г.

Български език и литература – 10 май 2018 г.

Математика – 14 май 2018 г.

Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,

Човекът и природата – 17 май 2018 г.


Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com