Дати за провеждане на национално външно оценяване в VII клас за учебна 2017/2018 година

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Математика – 23 май 2018 г.


Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година