Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2017/2018 година

 

Сесия май – юни

Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 8:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.


Сесия август – септември

Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 8:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ


Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: