Годишен план за дейността на Второ СУ „Професор Никола Маринов“ гр. Търговище
за учебната 2017/2018 година.

Документ