В групите за целодневна организация на деня във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се прилагат ИКТ технологии, в резултат на което се повишава качеството на образователно-възпитателния процес. В началото на учебната 2017/2018 година учителите в групите на ІІІ клас – Б. Русева, Д. Стоянова, К. Илиев и Н. Георгиев – организират преговора по математика с образователната игра „Джъмпидо“, за да актуализират знанията и уменията на децата, които обичат да учат, играейки. По този начин третокласниците повишават интереса си към математическите задачи чрез обучение, активно движение и забавление.

Йорданка Филева – главен учител