Протокол № 9

за проведено заседание на обществения съвет към II СУ „Професор Никола Маринов“

ДОКУМЕНТ