Родителските срещи на 11 „в“ и 12 „а“ клас ще се проведат на 17.10.2017 г. от 18:00 ч.