График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители с ученици

за I – ви срок на учебната 2017/2018 г.

ДОКУМЕНТ