Графици за провеждане на контролни и класни работи през I – ви срок на учебната 2017/2018 г.

Графици за провеждане на контролни и класни работи през I – ви срок на учебната 2017/2018 г.


3 – 4 клас

ДОКУМЕНТ


5 – 7 клас

ДОКУМЕНТ


8 – 12 клас

ДОКУМЕНТ

 

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com