Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2017-2018/

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2017-2018/

Прочети още<а>

Прочетете повече

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден на Второ СУ “Професор Никола Маринов” за учебната 2017/2018 г.

Прочети още<а/>

Прочетете повече

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа

Прочети още

Прочетете повече