Вътрешни правила за достъп до обществена информация във II СУ “Професор Никола Маринов”

Във II СУ “Професор Никола Маринов” – Търговище се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на II СУ “Професор Никола Маринов” всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 часа

Адрес:
гр.Търговище, бул.”Трайко Китанчев” № 39, етаж II
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и по е-mail: sou_2@abv.bg


Вътрешни правила за достъп до обществена информация

ДОКУМЕНТ


Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация

ДОКУМЕНТ


Приложение 1
Заявление за достъп до обществена информация

ДОКУМЕНТ


Приложение 2
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ДОКУМЕНТ


Приложение 3
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване

ДОКУМЕНТ


Приложение 4
Решение за предоставяне на обществена информация

ДОКУМЕНТ


Приложение 5
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

ДОКУМЕНТ


Годишни отчети по ЗДОИ

ДОКУМЕНТ

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: