Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2017-2018/

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2017-2018/

ДОКУМЕНТ

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: