Ученици от Второ СУ Търговище отбелязаха Деня на информационното общество

На 04.10.2017 г. учениците от ІХ а клас, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязаха 114 години от рождението на Джон Атанасов – създателя на първия компютър. В час по информатика, заедно със своите учители Венка Петрова и Йоанна Цанкова, те изгледаха филм, посветен на живота му. Голям интерес предизвикаха предложените от Джон Атанасов четири решения, които се използват при конструирането на съвременните компютри – за работа на компютъра ще се използва електричество и електроника; въпреки традицията ще се работи с двоичната система за изчисление; като запомнящи устройства ще се използват кондензатори; изчисленията ще се извършват по пътя на преките логически действия.

Рожденият ден на Джон Атанасов – 4 октомври – се утвърди като Ден на информационното общество у нас – професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com