Фондация „Америка за България“ обучава директори и учители

Екип от трима педагогически специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участва в четиридневно обучение по програма „Прогресивни образователни практики“ към Фондация „Америка за България“, в периода 4-7 октомври 2017 г. в Разград – Анета Куманова, директор, Мариана Неделчева, старши учител по математика, Люба Колева, старши учител в начален етап.

Фондация „Америка за България“ стартира Академия за лидери в образованието, осъществявайки квалификационни програми за педагогически специалисти. Акцентът на програмата е отваряне на учителските практики за наблюдение, споделяне и конструктивна обратна връзка с цел подобряване на преподаването. Обучители бяха преподаватели в Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк. В обучението участваха 30 специалисти от 10 училища в Североизточна България.

Екипът на училището приложи наученото, разработвайки планове за конкретната образователна институция и за партньорски дейности с други училища. Между участниците в програмата ще бъдат обменени прогресивни образователни практики, които ще бъдат достъпни в специална електронна платформа.

Снимки: Фондация „Америка за България“

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: