Ученик от Второ СУ Търговище – член на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето

Станислав Калчев от Х б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участва в третото изнесено заседание на Съвета на децата, което се проведе в Стара Загора от 29.09. до 02.10.2017 г. Той е единственият представител от Търговищка област, един от 17-те нови членове на Съвета, избрани на мястото на членовете, които вече са навършили 18 години. Мандатът на новоизбраните членове е двугодишен. В работата на заседанието взеха участие Офелия Кънева – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Иванка Сотирова – заместник-кмет на града, Делян Иванов – секретар на Община Стара Загора, Румяна Грозева – директор на Информационен център „Европа директно“.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Станислав сподели, че това за него е предизвикателство, чрез което ще усъвършенства своите умения – креативност, лидерство, общуване с млади хора по определени каузи.

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com