Обучение на педагогически специалисти по образователна програма на фондация „Четири лапи“

На 14.10.2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе обучение на шестима педагогическите специалисти, които ще работят по образователната програма „Децата се учат как да защитават животните“ на фондация „Четири лапи“. Проектът стартира в училището през миналата учебна година, като през настоящата се увеличават участниците в него – учениците от І г, ІІІ а, ІV а, ІV д клас и две групи за целодневна организация на дейностите. Обучителите Дора Радева и Стефка Китанова от фондация „Четири лапи“ представиха казуси и игрови ситуации, чрез които учителите да изграждат у децата хуманно отношение към животните. Те предоставиха много книжки и помагала, необходими за дейностите по проекта.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: