Утвърдено седмично разписание за I срок на учебната 2017/2018 г. /в сила от 16.10.2017 г ./

1 КЛАС | 2 КЛАС | 3 КЛАС | 4 КЛАС


5 КЛАС | 6 КЛАС | 7 КЛАС | 8 КЛАС


9 КЛАС | 10 КЛАС | 11 КЛАС | 12 КЛАС