Осмокласници презентират проекти – на английски език

На 20.10.2017 г. учениците от VІІІ в клас, профил „Природни науки“, с разширено изучаване на английски език, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с преподавател Мария Марчева, представиха първите си проекти, пряко свързани с учебното съдържание. Те презентираха проекти за 12 държави, на тема “Countries, Nationalities AndTheir National Things” – страна, столица, официален език, химн, национален флаг, мото, национално цвете, птица и  животно, символ и личност, които олицетворяват съответната държава и допринасят за популяризиране на културата ù. Осмокласниците се справиха отлично, проявявайки въображение и креативност. Подобни проекти дават възможност за личностна изява, развиват критичното мислене и подпомагат учебния процес. Голямо предизвикателство за учениците е устното представяне на проектите на английски език и преодоляване на „сценичната треска“, свързана с изявата им пред целия клас.

 

Елена Стефанова – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: