Учител от Второ СУ Търговище – на обучение в ЦЕРН, Швейцария

В периода 14 – 22 октомври 2017 г. инж. Венка Петрова – старши учител по информатика и информационни технологии във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, взе участие в Националната учителска програма „Bulgarian Engineering Teachers Programme” – организирана от Министерството на образованието и образователния офис на ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания) – Женева, Швейцария.

39 учители бяха включени в групата, подбрани по определени критерии. Постиженията на В. Петрова са много – всяка година нейни ученици се класират за участие в Националната олимпиада по информационни технологии и печелят призови места и медали, а през миналата година тя подготви и лауреат на Националната олимпиада по информационни технологии.

Квалификационният курс бе воден от български и чужди учени, работещи в ЦЕРН. Програмата включваше лекции, визити, лабораторни и практически упражнения. Преподавателите посетиха детектора ATLAS, тестовата установка на магнитите за Големия Адронен Колайдер (LHC), Idea Squear, контролния център на за управление на ускорителите, AMS експеримента на NASA, компютърния център на ЦЕРН, детектора CMS, фабриката за антиматерия и др. Те влязоха на 100 метра под земята, в каверната на CMS, където са залите с апаратура и се запознаха с оборудването и различните електронни системи, някои от които са проектирани и създадени от български учени.

Чрез обучението си в ЦЕРН В. Петрова ще има възможност да предаде магията на знанието на учениците, да повиши интереса на повече млади хора в областта на физиката, информатиката и информационните технологии.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: