Работа с родител – в клуб „Зумбатомик”

На 08.11.2017 г. клуб „Зумбатомик” по проект „Твоят час” във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведе занятие с родител  на тема „История на зумба и нейните варианти”. Госпожа Женя Герова, родител на ученичка, представи на децата презентация и се включи в усвояването на нови стъпки и движения. Това помогна на учениците да придобият  знания и увереност в собствените си възможности. Ръководител на клуба е Живка Жекова – учител в начален етап.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: