Среща на млади литературни творци

Ученици литературни творци от VІ и VІІ клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище организираха среща, посветена на празника на училището – 17.ХІ.2017 г. Те прочетоха пред съучениците си свои художествени текстове, с които доказаха, че притежават знания, талант и въображение. Участваха и в ролева игра за творческо писане – разделени на две групи, съставиха колективно текстове по зададена тема. Изявата стимулира учениците да продължават да творят и да представят пред публика своите произведения. Срещата бе организирана от Надка Владимирова – старши учител, Галина Димитрова и Симона Панова – учители по български език и литература.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: