Дейности на група „Футбол“ при Второ СУ Търговище

Участниците в групата „Футбол“ по проекта „Твоят час“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, осмислят свободното си време, като се грижат за тялото и духа си, обогатяват физическата си култура.

На 16.11.2017 г. в подготовката на първата публична изява на групата се включиха и родителите. Всички заедно определиха отборите и проведоха тренировката. На 21.11.2017 г. в двора на училището се проведе и публичната изява – двустранна среща по футбол, която премина много оспорвано. Учениците показаха изучените компоненти от играта, спортен дух и много емоции. Ръководител на групата е Емил Маринов – старши учител по информационни технологии.

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: