Графици за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение, редовна сесия

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки /редовна сесия/ на ученици от VIII клас, профил “Математически” за учебната 2017/2018 г., самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки /редовна сесия/ на ученици от X клас /прием след седми клас/, профил “Природоматематически” за учебната 2017/2018 г., самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки /редовна сесия/ на ученици от XII клас, профил “Изкуства – музика” за учебната 2017/2018 г., самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: