Деца и родители – екипна работа по математика

 

На  21.11.2017 г. и 23.11.2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище  се проведе екипна работа с родителите по проект  „Твоят час“ –  „ Аз и математиката“ и „Математическа грамотност“. Родителите бяха запознати с целите и задачите по проекта. С голямо настроение децата, заедно със своите близки, участваха в дидактичната игра „Бинго“, която имаше състезателен характер. По този начин учениците актуализираха и затвърдиха знанията си за таблицата за умножение, свързвайки урочната с извънкласната дейност. Заниманията предизвикаха голям интерес сред родителите и желание за изява у децата. Ръководител е М. Хатибова – старши учител в начален етап.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: