Втори и трети клас – разнообразни дейности, свързани с четенето

С разнообразни дейности се включиха в Националната седмица на четенето /11-15.12.2017 г./ учениците от ІІ и ІІІ клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. На 12.12.2017 г. те представиха свои любими приказки – „Ние можем да четем и да разказваме“; ІІІ а клас презентираха пред съучениците си собствени литературни творби – „Ние сме малки творци- създаваме вълшебни приказки“; редиха пъзели по приказки, рисуваха илюстрации.

Класните ръководители проведоха с родителите беседа на тема „Ролята на семейството за формиране на интерес към четенето у учениците“.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: