Интерактивен постер за книгата и четенето

В Националната седмица на четенето /11-15.12.2017 г./ учениците от V г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с учител по български език и литература Симона Панова, изработиха интерактивен постер в платформата ,,Падлет“. Чрез използване на таблети и онлайн ресурси те успешно се справиха с поставената задача – да изготвят проект на тема ,,С любов към книгата – 27 цитата и фотографии за стойността на книгата и четенето“. Седмокласниците съчетаха читателските си интереси, уменията си за общуване на български език и дигиталните си компетентности.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: