Състезание „От коя приказка съм?“

На 14.12.2017 г. учениците в групите за целодневна организация на дейностите ІV клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се включиха в Националната седмица на четенето. Те четоха изразително свои любими литературни творби и организираха състезание на тема „От коя приказка съм?“ Учители на четвъртокласниците са Г. Михайлова, Цв. Димитрова и М. Хатибова.

 

Йорданка Филева – главен учител

 

 

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: