„Математиката – лесна и интересна“ – екипна работа с родители

На 13.12.2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе екипна работа с родители по проект „Твоят час“ – „Математиката – лесна и интересна“. На  учениците бе представена презентация, чрез която те актуализираха и затвърдиха знанията си за намиране обиколка на геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник и квадрат. Ръководител на групата е Радка Атанасова – старши учител в начален етап.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: