Коледно волейболно състезание

Във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе коледно волейболно състезание между учениците от осми клас. Победители са волейболистите от VІІІ б клас. Състезанието е организирано от Олга Златкова – старши учител по физическо възпитание и спорт.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: