Детски коледен празник „Спортуваме и се забавляваме” във Второ СУ Търговище

Детски коледен празник „Спортуваме и се забавляваме” се проведе във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. На 19 и 20 декември 2017 г. учениците от І и ІІ клас огласиха с песни и смях големия физкултурен салон на училището, който се оказа малък за всички, желаещи да спортуват и да се забавляват.  Празникът е организиран от Олга Златкова – старши учител по физическо възпитание и спорт, със съдействието на  Стефан Иванов – учител по музика, и на класните ръководители на паралелките.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: