Седмокласници се обучават на тема „Сигурност и сътрудничество за предотвратяване на тормоза в класната стая“

Учениците от VІІ а клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Десислава Станкова, се включват в обучение на тема „Сигурност и сътрудничество за предотвратяване на тормоза в класната стая“. В часовете на класа те ще работят върху четири модула – създаване на правила, упражнение „Кръг“, „Думи, които нараняват” и др. Обучител е Петя Стефанова от „Асоциация НАЯ“ – специалист по превенция на насилието над деца. На 10.01. 2017 г. бе проведен първият модул от обучението. Учениците с желание участваха в обсъждането и договарянето на общите правила на поведение в класа, които да се спазват от всички.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: