На 18.01.2018 г. се проведе публична изява на групата за извънкласни дейности по интереси „Моят виртуален свят“, с ръководител Янка Йорданова, по проект „Твоят час“ при Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище. Учениците от ІІ г клас  представиха възможностите на софтуерния продукт ToolKID2, с който работят. Пред своите приятели и гости те демонстрираха знания и умения, придобити по време на занятията на клуба. На специално подредена изложба презентираха свои изображения, изработени с програмата „Мерлин“. Гости на изявата бяха шестокласници – приятели на класа, ученици от други клубове и  учители.

Йорданка Филева – главен учител