График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители с ученици за II учебен срок на учебната 2017/2018 година.

ДОКУМЕНТ