График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители с ученици за II учебен срок на учебната 2017/2018 година.


График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители с ученици за II учебен срок на учебната 2017/2018 година.

ДОКУМЕНТ


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: