График за провеждане на контролни и класни работи през II -ри срок на учебната 2017/2018 година.


График за провеждане на контролни и класни работи през II -ри срок на учебната 2017/2018 година.

3 клас – 4 клас

ДОКУМЕНТ

5 клас – 7 клас

ДОКУМЕНТ

8 клас – 12 клас

ДОКУМЕНТ

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: