„Европейско кенгуру“ – 17 март 2018 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.


В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година и регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17 март 2018 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

В заповед № РД 06-68/21.02.2018 г. на началника на РУО гр. Търговище са определени училищата домакини, както следва:

  • Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище;
  • Трето основно училище "Петко Р. Славейков" гр. Търговище – за учениците от ІІІ ОУ "Петко Р. Славейков" гр. Търговище и ІІ ОУ „Никола Вапцаров” гр. Търговище;
  • Четвърто основно училище ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище;
  • І СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище;
  • ІІ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище – за учениците от ІІ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище и ПГЕС гр. Търговище;
  • Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Попово;
  • Основно училище „Св.Климент Охридски” гр. Попово;
  • Основно училище „Никола Вапцаров” гр. Попово – за учениците от ОУ „Никола Вапцаров” гр. Попово и ПГТЛП гр. Попово;
  • Основно училище „Антон Страшимиров” с. Светлен;
  • Първо начално училище „Христо Смирненски” гр. Омуртаг.

Учениците, които желаят да участват в състезанието подават заявление в съответното училище от 06 до 12 март 2018 г. включително. – образец

Учениците, които не желаят да се публикуват резултатите им, подават и декларации – образец.

РУО – Търговище

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: