Междинна училищна продукция на клуб „SMART в компютърния свят“

На 26.02.2018 г. участниците в клуб „SMART в компютърния свят“ при II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, по проект „Твоят час“, с ръководител госпожа Венка Петрова проведоха междинна училищна продукция.

Изявата се проведе под формата на отборно състезание. Участниците, ученици от осмите класове, бяха разделени на отбори и се състезаваха в няколко кръга. Учениците създаваха различни анимации, решаваха логически задачи и др. Класирането на отборите беше извършено по бързина на поставената задача и качество на изпълнението.

Гости на мероприятието бяха госпожа Мария Ангелова и госпожа Петя Грудева – старши учители по информатика и ИТ.

Всички ученици, експериментирайки и забавлявайки се, показаха хъс за победа и умения в областта на ИТ.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: