Представителна изява на клуб „Пътешествие в света на астрономията“

На 06.03.2018 г. се проведе представителна изява на учениците от клуб „Пътешествие в света на астрономията“, по проект „Твоят час“, във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Темата на занятието – „Представяне на макети за слънчево и лунно затъмнение“. Презентирани бяха два проекта на пълно слънчево и пълно лунно затъмнение. Учениците показаха умения за работа в екип, самостоятелност и последователност при изпълнение на поставените задачи. Те изработиха макет на лунна карта, както и няколко макета на слънчево и лунно затъмнение. Ръководител на клуба е Зоя Мирчева.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: