Представителна изява на клуб „Да изразим себе си чрез танц”

Клуб „Да изразим себе си чрез танц” по проект „Твоят час” във Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище, с ръководител Антоанета Стоянова, проведе своята представителна изява на 07.03.2018 г. В актовата зала на училището се събраха родители, учители и близки на първокласниците. С много старание децата играха сценки, пяха, танцуваха и посрещнаха с настроение Баба Марта. На своите гости те подариха лично изработени, с много любов, мартеници и картички. Наталия Цанкова от ІV клас поздрави всички с изпълнение на народна песен. Накрая първокласниците дружно се хванаха на хорото и се почерпиха с прясна пита.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: