Открит урок по математика – във Второ СУ Търговище

На 13.03.2018 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе открит урок по математика в VІ в клас, с преподавател Мариана Неделчева – старши учител. Присъстваха учители по математика от училищата в Община Търговище, Маргарита Гаджовска – старши  експерт по математика, Анета Куманова – директор на училището, Галина Йорданова и Елеонора Панайотова – заместник-директори, Виолета Драганова – главен учител по математика.

Урокът бе реализиран във формата „математически брейн-ринг“ по темата „Декартова координатна система“. Учениците от групата по избираеми учебни часове бяха организирани в 4 екипа. Те използваха електронни продукти, създадени от учителката им. Продуцираха и собствени такива, като работиха с интерактивното приложение RoboCompass и анимираха построяването на развивка на правилна четириъгълна пирамида в координатна система. За да изпълнят поставените задачи, учениците разполагаха с персонални таблети.

Шестокласниците демонстрираха отлични знания и умения, а техният учител по математика М. Неделчева – прилагането на съвременни педагогически модели и стратегии, насочени към разгръщане потенциала на всеки ученик. Урокът допринесе за реализиране на обучението по математика на едно ново и различно ниво, базирано изцяло на електронно съдържание и модерни средства за интерактивно преподаване.

Създадената анимация може да се види тук: http://www.robocompass.com/share?id=1hrgg743wmp87


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: