Екипна работа с родители

На 20.03.2018 г. клуб ,,Любознайко“ по проект „Твоят час“ във Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“ Търговище проведе екипна работа с родители. Темата, по която работиха учениците, беше ,,Употреба на глаголните времена“. Всички взеха активно участие и се представиха много добре. Те показаха, че са усвоили изучените глаголни времена и могат да ги прилагат в различни ситуации. Ръководител на клуба е Дафинка Стоянова – учител в група за целодневна организация на дейностите.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: