Екипна работа на математици и родители

На 19.03.2018 г. във Второ СУ „Професор Никола Маринов“ град Търговище се проведе екипна работа с родители по проект „Твоят час“ – „Математиката – лесна и интересна“. Учениците  актуализираха и затвърдиха знанията си за час, минута, денонощие, седмица, месец, година. Върху макет на часовник отбелязаха часа, в който се събуждат, в който си лягат и в който свършват учебните занятия. С помощта на своите родители на календара оцветиха месеца, в който са родени и отбелязаха рождените дати на членовете на своите семейства. Ръководител на групата е Радка Атанасова – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: